Skip to main content

Inschrijven

  Meer bewegen voor ouderenBodywaveBewegen op muziekPowerwalk

  o Inschrijfgeld (eenmalig) 7,50
  o Abonnement Bodywave (10 rittenkaart) 62,50
  o Abonnement Powerwalking (10 rittenkaart) 70,00
  o Verlies pasje 7.50

  Gelieve het bedrag (incl.inschrijfgeld) over te maken op rekeningnummer NL22INGB0006573702 t.n.v. VOF MoveCareless. Het bedrag dient uiterlijk voor aanvang van de eerste les (uitgezonderd de proefles) te zijn voldaan.

  Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te worden gemeld en wel een maand van te voren voor de eerste van de maand.

  Ik accepteer hierbij de algemene voorwaarden.